Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(20 do 12 de 2015)

A Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA) organizou o pasado 27 de novembro unha xornada en Santiago de Compostela sobre o recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado. A coordinación e a secretaría técnica desta xornada correu a cargo da Asociación Forestal de Galicia.

Máis de 160 expertos, entre silvicultores, xestores forestais, operadores de madeira, investigadores, industriais da madeira, técnicos forestais... membros de trinta das principais organizacións e institucións forestais galegas, debateron sobre a situación actual e o futuro da produción da madera.

Esta xornada enmarcouse dentro do proceso participativo que se está levando a cabo para a revisión do Plan Forestal de Galicia, documento que establecerá as liñas mestras da política forestal galega para os vindeiros vinte años.

En todas as mesas de traballo unha demanda apareceu de forma sistemática: a estatística forestal e a información sobre o mercado da madeira en Galicia son moi deficientes e deben ser melloradas e reforzadas, dedicando medios humanos e recursos suficientes para sostelas no tempo. Por iso, algunhas das incógnitas que se formularon ao comezo desta xornada técnica non puideron ser despexadas. É preciso subliñar que falta información clave para definir o modelo de monte no Plan Forestal de Galicia e, polo tanto, xurdirán moitas dúbidas na súa formulación.

Pódense descargar as conclusións da xornada aquí.

(26 do 10 de 2015)

Nos últimos tempos está aumentando considerablemente a práctica do ciclismo todo terreo (BTT) monte a través. Esta práctica únese ás xa coñecidas de motocrós, automóbiles 4x4 e quads.

Os ciclistas de BTT quéixanse do aumento de obstáculos en zonas forestais que tratan, segundo eles, de escorrentalos do monte. Efectivamente déronse algúns casos puntuais de accidentes con obstáculos, pero moitas veces estas supostas “trampas” só perseguen ser barreiras ou obstáculos ao paso por camiños ou pistas de titularidade privada, e non provocar un accidente de consecuencias nefastas. Ante esta situación de importante repercusión mediática, é preciso dar o punto de vista dos propietarios dos montes, en particular dos montes veciñais en man común, moitas veces implicitamente acusados de ser os responsables de poñer estes obstáculos.

En primeiro lugar cómpre lembrar que os montes veciñais en man común non son montes públicos, son montes privados de acordo coa súa lexislación específica.

En segundo lugar hai que ter claro que os montes veciñais teñen propietario. Os propietarios dun monte veciñal son os veciños-comuneiros censados que viven na entidade de poboación á que o monte veciñal estea asignado. Cada comunidade de comuneiros elixe en asemblea a unha Xunta Reitora que é a responsable de administrar, conservar e mellorar o monte veciñal.

En terceiro lugar, é necesario saber que moitas pistas forestais que existen nos montes veciñais e tamén nos montes de particulares non son camiños de uso público, senón camiños ou vías de servizo privadas que pertencen ao monte para o so uso dos seus propietarios ou persoas autorizadas.(22 do 10 de 2015)

(21 do 10 de 2015)

O Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, propuxo como candidata ao premio “Árbore europea do ano” organizado por Bosques sin Fronteras á metasequoia que se atopa no seu arboreto.

A metasequoia do Pazo de Lourizán foi plantada en 1951 por D. Fernando Molina e, xunto con outra que medra en Torrelavega (Cantabria) son as únicas árbores desta especie en España.

Esta árbore simboliza o esforzo dun grupo de investigadores botánicos que durante a Segunda Guerra Mundial identificaron a especie en China, garantiron a súa conservación e foron capaces de distribuír as súas sementes, malia as adversidades do momento.

De momento a metasequoia quedou finalista xunto con outras seis árbores españolas candidatas, de entre as que agora hai que votar para designar a que finalmente compita no certame europeo.

A votación pódese facer neste enlace ata o 30 de outubro de 2015.

Máis información sobre a metasequoia de Lourizán.


(13 do 8 de 2015)

Nos últimos anos sucedéronse múltiples consultas das persoas asociadas á Asociación Forestal de Galicia, derivadas da imposición de multas e sancións por plantacións forestais en terreos nos que non está permitido a plantación de árbores para a produción de madeira.

Con tal motivo, a Asociación Forestal de Galicia elaborou un breve documento no que se expoñen brevemente as principais normas que impiden ou condicionan as plantacións forestais.

O nomeado relatorio recolle os casos máis xerais que afectan a un gran número de propietarios, inda que existen casos puntuais de parcelas que poden estar sometidas a outras restricións.

A clasificación das parcelas no planeamento urbanístico dos concellos, a Rede Natura 2000, os acordos de concentración parcelaria, ou a presenza de hábitats prioritarios nunha parcela, son algunhas das casuísticas que lle poden afectar ás novas plantacións.

Asemade, as varias disposicións recollidas na Lei 7/2012 de montes de Galicia condiciona a plantación en terras agrarias e as novas plantacións de eucalipto.

A Lei de costas e a Lei de patrimonio, son algunhas doutras normativas que en determinados casos lle poden afectar a unha repoboación.

En calquera caso, inda cumprindo todos os requisitos para levar a cabo unha plantación forestal, é preciso lembrar que se debe cumprir tamén coas distancias mínimas que establece a lei de montes de Galicia e coas ordenanzas municipais, de existiren.

E lembre que, antes de proceder á realización dunha plantación forestal cómpre verificar que o terreo obxecto da repoboación é susceptible de ser repoboado, é dicir que non hai ningún impedimento para este tipo de uso segundo a lexislación vixente. En caso de dúbida, a Asociación Forestal de Galicia ten un equipo de 15 persoas a disposición dos propietarios forestais asociados que asesoran sobre este e outros asuntos relacionados coa silvicultura e a xestión de montes.

(18 do 6 de 2015)

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o sábado 20 de xuño na Escola Politécnica Superior da USC en Lugo a súa XXIX Asemblea Xeral anual. A este acto acudiron propietarios de montes e representantes de comunidades de montes veciñais en man común de toda Galicia.
O concelleiro de Lugo Miguel Fernández Méndez en representación da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López, dou a benvida aos participantes e presidiu o acto de apertura desta asemblea.
No transcurso da asemblea someteue a aprobación o informe económico e o informe de actividades da AFG e informouse do resultado das resolucións aprobadas na XXVIII asemblea. O informe de actividades presentou o traballo deste último ano da Asociación Forestal de Galicia, que estivo centrado en tres eidos principais:
- A colaboración institucional co resto das organizacións sectoriais para solucionar os problemas máis acuciantes que afectan aos propietarios forestais galegos. A tramitación do Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020, a xestión da Rede Natura 2000, o modelo de prevención e control de incendios, a sanidade forestal e as normativas que dificultan a xestión forestal foron algúns dos temas nos que se traballou conxuntamente no último ano de forma moi satisfactoria.
- A prestación de servizos aos asociados no seu labor cotiá como silvicultores, dentro dos que este ano destacaron os traballos de planificación e certificación forestal. O obxectivo da AFG a medio prazo é que todos os seus socios poidan acceder de forma sinxela e económica á certificación forestal.
- O terceiro grupo de actividade foi a posta en marcha e participación de varios proxectos de I+D no eido da xestión forestal.
Outro dos temas que se abordou na asemblea foi tamén o Plan Forestal de Galicia. A principios deste ano iniciouse o proceso de revisión do mesmo e desde entón a AFG está traballando neste documento que definirá o modelo de monte galego nos vindeiros anos.
A situación actual e a previsión do mercado da madeira ocupou tamén un espazo destacado. En especial, fíxose fincapé na situación do prezo da madeira de eucalipto despois da baixada de prezos do ano pasado. Así mesmo, falouse da importancia da certificación forestal á hora da venta de madeira.
De especial importancia neste momento é a sanidade forestal. O cancro do castiñeiro, o goniptero do eucalipto e o nematodo do piñeiro seguen sendo doenzas que están a afectar de maneira significativa os montes galegos. Por outro lado, a presenza da avespa do castiñeiro nos soutos galegos está converténdose nun problema cada vez maior do que a Administración debe ocuparse con urxencia.
Na última parte da asemblea Antonio Rigueiro Rodríguez, vicepresidente da AFG e catedrático da USC fixo unha presentación dos proxectos de I+D promovidos pola AFG, algúns deles en colaboración coa USC.
A clausura da asemblea correu a cargo de Javier Bueno Lema, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo da USC, despois do que se fixo unha visita ao Laboratorio de Madeira da EPS.
A xornada rematou cun almorzo na Casa Grande da Fervenza no Corgo e unha visita á Maderas Besteiro pola tarde.

(13 do 4 de 2015)

A Consellería do Medio Rural publicou o 13 de abril no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 27 de marzo de 2015, da Secretaria Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se prorrogan os traballos de seguimento e control na zona demarcada e na zona tampón dos 20 quilómetros do territorio declarado en corentena polo Bursaphelenchus xylophilus, segundo a Resolución do 17 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.

Con esta resolución quedan prorrogadas durante un ano máis as medidas de erradicación e control do nematodo do piñeiro para evitar a súa propagación que se estableceran no seu día por medio da Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus.

Segundo a resolución publicada agora parece que o informe da última auditoría efectuada en Galicia en maio de 2014 pola Food and Veterinary Office (FVO), que é o organismo europeo competente para realizar as auditorías e inspeccións a fin de garantir o cumprimento da lexislación europea en sanidade vexetal, pon de manifesto a existencia de zonas con exemplares sintomáticos nos territorios afectados, polo que procede prorrogar a vixencia das medidas establecidas para a erradicación e control do nematodo.

A Asociación Forestal de Galicia dirixiu ao secretario xeral de Montes e Medio Rural unha consulta para coñecer as razóns que motivaron a decisión de prorrogar a nomeada Orde do 22 de marzo de 2012. O pasado día 10 tamén remitiu unha carta á conselleira do Medio Rural para urxirlle que se informara ás persoas afectadas sobre a o proceso de erradicación desta praga, así como que trasladase información precisa sobre este asunto aos servizos provinciais e comarcais competentes.

(15 do 1 de 2015)

O venres 9 de xaneiro o Consello de Ministros aprobou a nova Lei de Montes que segundo o texto. O Goberno actualiza e mellora a lei, pero debería incluír medidas máis eficaces para apoiar a xestión forestal, única ferramenta para o coidado e mellora dos nosos montes.

O artigo 1 da Lei de Montes indica que o seu obxecto é “garantir a conservación e protección dos montes españois, promovendo a súa restauración, mellora, sostibilidade e aproveitamento racional”.

Entre os principios que inspiran esta lei figuran: a xestión sostible dos montes, o fomento das producións forestais e os seus sectores económicos asociados, a creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural.
Para levar a cabo estas actividades é preciso xestionar os montes, e para que se realice esta xestión é necesario que sexan rendibles ou existan fondos especiais para isto.

Actualmente a falta de xestión dos montes é a causa das súas principais ameazas, como son os incendios e as pragas e enfermidades. Ademais, impide a xeración de emprego e riqueza no medio rural.

Non obstante, desde a perspectiva dos silvicultores, observamos nesta modificación da lei que, se ben mellora tecnicamente algúns aspectos como a recuperación do Consello Forestal, o apoio á certificación forestal, os modelos técnicos de xestión para axilizar e simplificar os procedementos actualmente vixentes, algunhas modificacións quédanse en mera declaración de intención pola súa indeterminación, como a consideración dos montes como infraestrutura verde, a loita contra a corta ilegal e a comercialización ilegal da madeira e a creación de sociedades forestais para promover a agrupación dos montes a efectos de xestión, deixando moitos aspectos sen especificar.

Sen embargo, séguese sen afrontar de cheo a raíz do problema dos montes ao non utilizar mellor ferramentas e medidas que verdadeiramente poden favorecer a xestión, como unha fiscalidade adaptada á actividade forestal.

Os incentivos fiscais poden ser unhas das medidas máis eficaces para fomentar a xestión forestal sostible. Máxime cando escasean recursos públicos para outro tipo de incentivos como subvencións ou fondos para o patrimonio natural.

Ademais, a reinstauración e dotación do Fondo para o Patrimonio Natural, o apoio explícito ao asociacionismo forestal e un fomento claro do uso enerxético da biomasa forestal con obxectivos concretos e prazos, axudarían a paliar a falta de xestión.

Outras consideracións son a defensa da planificación forestal respecto á urbanística, a discriminación de axudas por existencia de arborado en terreos con actividade gandeira, a reserva nos aproveitamentos non madeirables para que se poidan valorizar e mellorar os recursos non madeirables e a incorporación do estatuto da Propiedade Forestal, que non obtiveron resposta nesta modificación de Lei.

No que respecta aos montes de socios, se ben se dou un enorme paso de cara ao seu recoñecemento, deixouse pasar a ocasión de conseguir una regulación máis concreta que facilite a súa xestión.

Se con este proxecto de Lei se pretende mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a prevención dos incendios forestais, a loita contra o cambio climático e o aproveitamento económico dos montes, non se pode esquecer o papel fundamental dos silvicultores, indispensables protagonistas da xestión, e asegurar todas as medidas necesarias para fomentar ao máximo o seu labor.

(29 do 12 de 2014)

A Asociación Forestal de Galicia organiza unha poxa de madeira para a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Randufe

Trátase de dous lotes de madeira de piñeiro do país de 1.306 pés cun volume estimado de 780 m3 que saen cun prezo base de 25.000 euros.

Non se admitirán ofertas por debaixo dos valores que se indican no anuncio da poxa que pode consultarse nesta mesma páxina web.

Establécese tamén un prezo índice (superior ao prezo base) para cada lote, que se reserva a parte vendedora, e que figurará nun  sobre pechado que será aberto simultaneamente coas plicas de oferta.

A Mesa de Adxudicación resolverá no acto se procede ou non a adxudicación provisional dos lotes poxados.

Trátase dunha corta a feito na que a madeira está certificada polo selo FSC. O prazo límite da corta será ata o fin da época autorizada pola Consellería do Medio Rural dado que o monte se atopa dentro da área afectada pola corentena da praga do nematodo do piñeiro.

O prego de condicións atópase dispoñible na oficina da Asociación Forestal de Galicia no Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas.

Cada licitador presentará un sobre pechado individual para cada oferta coa proposición económica formalizada segundo modelo que se facilitará ós interesados e acompañando copia do seu DNI.

A apertura de plicas, levarase a cabo o venres día 23 de xaneiro de 2015 ás 21:00 horas no Centro Cultural de Randufe (Tui). A asistencia persoal dos licitadores á poxa é requisito necesario para poder ser adxudicados os lotes.

Presentación de ofertas: as ofertas presentaranse dende o día 19 de xaneiro ata o día 23 de xaneiro de 2015, na oficina da Asociación Forestal de Galicia, sita no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas), en horario de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.

Establécese unha fianza do 10% do valor de alleamento do aproveitamento madeirable. Esta fianza farase efectiva no acto de adxudicación provisional.

Os lotes de madeira deberán ser pagados antes dos 30 días naturais seguintes á adxudicación provisional.

(3 do 11 de 2014)

A Deputación Provincial da Coruña ten aberta dúas convocatorias de axudas ás que poden optar as comunidades de montes veciñais en man común da provincia da Coruña.

Con estas liñas de axudas fináncianse accións de apoio ás entidades agrarias e labregas en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:

  • A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais.
  • Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios.
  • O asesoramento e formación técnica para a realización de proxectos de investigación e innovación tecnolóxica.
  • O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético.
Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2015
Con esta liña subvenciónanse: a contratación de persoal técnico, comerciais, etc., o aluguer de instalacións, maquinaria, etc., os labores de implantación e acondicionamento de cultivos, o asesoramento técnico para a execución e a supervisión do proxecto, a formación técnica co fin de conseguir o fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2015
Dentro desta convocatoria, son financiables: as infraestruturas materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, entitorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), os investimentos (construcións, equipamentos, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), a adquisición de equipos e sistemas informáticos e os investimentos que supoñan aforro enerxético, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 20 de novembro de 2014 ás 14.00 horas.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es