Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  59  1º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
Restricións ás plantacións forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado

 

revista
 
 

Noticia forestal

Eucalyptus nitens chegou aos montes galegos a finais da década dos 80 do século pasado da man da empresa inglesa Wiggins Teape que en 1986 comprara Celulosas de Asturias (CEASA). A comezos do novo século, coincidindo co espallamento da praga do goniptero, o eucalipto nitens comezou a plantarse por Lugo e A Coruña, beneficiado pola súa resitencia á praga, os seus bos medríos e a resistencia ás xeadas.

Nos últimos anos fomos asistindo a unha crecente expansión das plantacións deste eucalipto. Nalgúns casos substituíndo ao eucalipto glóbulus naquelas zonas onde os ataques do goniptero facían fracasar as repoboacións do eucalipto branco, e noutras ocupando terreos onde as condicións climáticas ou de solo, non permiten o crecemento do glóbulus. Nestes momentos, atopámonos cunha grande ocupación nos montes por eucalipto nitens, da que descoñecemos a superficie real e canta madeira se está producindo, pero a todas luces é moi alta, e coa incerteza de se vai ter un destino industrial, xa que a calidade da súa madeira para pasta de papel non é tan boa como a do eucalipto glóbulus.

Por outra parte, os grupos ambientalistas fixeron chegar ao Parlamento protestas e a Consellería do Medio Rural está traballando nun borrador de decreto para a regulación das plantacións de eucalipto.

Neste escenario, a AFG abriu un primeiro debate técnico en decembro de 2015, na xornada O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado e agora quere abrir o debate dos silvicultores afectados, para coñecer a súa opinión e poder formular alternativas acordes cos seus intereses. O tema resulta complexo e difícil, pero temos que buscar solucións que ao mellor pasan a través do autorregulamento dos silvicultores e quizais por unha moratoria de novas plantacións.

Participación pública no Atlas da paisaxe de Galicia
O Instituto de Estudios do Territorio (IET) da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, está elaborando o Atlas da Paisaxe de Galicia que deriva da esixencia do Convenio Europeo da Paisaxe e da Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. O Atlas componse de dous documentos: o Catálogo das Paisaxes de Galicia, actualmente en exposición pública e as Directrices da Paisaxe que están en fase de preparación.

Con este motivo o IET creou a páxina web Somos paisaxe onde se atopa información sobre todo o proceso.

As normas recollidas nas directrices da paisaxe, logo da súa aprobación, terán carácter vinculante para os instrumentos de planificación sectorial e urbanística.

A AFG anima a todas as persoas asociadas a participar activamente na elaboración destas directrices cumprimentando esta enquisa.

Agora é o momento de trasladar a nosa opinión!

 
 
Seminario "Obxectivos estratéxicos de política forestal"
Datas: 2 de xuño de 2016 ao 2 de xuño de 2016
XXV Aniversario da oficina da AFG en Ponteareas
Datas: 18 de xuño de 2016 ao 18 de xuño de 2016
Asemblea da Asociación Forestal de Galicia
Datas: 18 de xuño de 2016 ao 18 de xuño de 2016
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es