Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVII 57  2º Trimestre 2014

EN PORTADA

 
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

 

revista
 
 

Noticia forestal

A partir do 12 de agosto e ata o 11 de setembro estará aberto o prazo para a solicitude de axudas para a primeira forestación de terras non agrícolas.

A Orde do 21 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2014 publicouse hoxe no Diario Oficial de Galicia.

Liñas de axuda

Con esta orde financiaranse dúas liñas de axuda:

Liña I: Primeira forestación de terras non agrícolas con piñeiro do país, piñeiro radiata, piñeiro silvestre e piñeiro de Oregón. Hai casos nos que tamén se subvenciona a plantación de frondosas.

Liña II: Primeira forestación de terras non agrícolas con castiñeiro destinado á produción de castaña. Estas axudas só se poden solicitar para as parcelas situadas nos seguintes concellos:

- Provincia da Coruña: Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Arzúa e Boimorto.
- Provincia de Lugo: todos os concellos excepto: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo.
- Provincia de Ourense: todos os concellos.
- Provincia de Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces, Cerdedo, A Estrada, Forcarei, Cotobade, A Lama, Campo Lameiro e Cuntis.

Un mesmo solicitante pode solicitar axuda nas dúas liñas de axuda.

Terreos para os que se poden solicitar estas subvencións

Só poderán ser obxecto de axuda aqueles terreos que estean identificados no Sistema de identificación xeográfica de parcelas agrícolas (SIXPAC) como: forestal (FO), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR).

Nos terreos en que existise tradicionalmente arboredo non se poderán solicitar estas axudas.

No caso da Liña II, as parcelas deberán reunir os seguintes requisitos: ter unha pendente igual o inferior ao 30%, non estar encharcado, ter unha profundidade do solo superior a un metro e non ser pedregoso.

Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

Pódese consultar o texto completo da orde pinchando aquí

Poxa de madeira de montes veciñais en setembro de 2014
A Asociación Forestal de Galicia organiza unha poxa de aproveitamentos madeirables pertencentes a tres montes veciñais na que se ofertarán 3.240 m3 de madeira, principalmente das especies eucalipto, piñeiro do país e piñeiro insigne.

A apertura de plicas, levarase a cabo o venres día 26 de setembro de 2014 ás 21:00 horas no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas) . A asistencia persoal dos licitadores á poxa é requisito necesario para poder ser adxudicados os lotes.

As ofertas presentaranse dende o día 22 de setembro ata o día 26 de setembro de 2014, na oficina da Asociación Forestal de Galicia, sita no Centro Cultural de Xinzo. Portela s/n. 36.891 Ponteareas, en horario de 8:00 a 15:00 h.

Pódese consultar o anuncio da poxa e máis os pregos de condicións pinchando aquí

 
 
Seminario taller sobre certificación forestal, cadea de custodia e trazabilidade de plantacións forestais
Datas: 25 de setembro de 2014 ao 26 de setembro de 2014
Viaxe técnica a Pontevedra e Ponte Caldelas
Datas: 4 de outubro de 2014 ao 4 de outubro de 2014
Feria de la Castañicultura, Biocastanea
Datas: 13 de novembro de 2014 ao 16 de novembro de 2014
Agenda AFG
 
Informe incendios AFG


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es