Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XVIII 58  1 Trimestre 2015

EN PORTADA

 
Entrevista a José Carballo García Secretario xeral de FINSA
A legalización das parcelas forestais: un problema pendente de solución
Os representantes do sector forestal reúnense coa Conselleira do Medio Rural e do Mar
La regulación del recurso micológico

 

revista
 
 

Noticia forestal

O venres 9 de xaneiro o Consello de Ministros aprobou a nova Lei de Montes que segundo o texto. O Goberno actualiza e mellora a lei, pero debería incluír medidas máis eficaces para apoiar a xestión forestal, única ferramenta para o coidado e mellora dos nosos montes.

O artigo 1 da Lei de Montes indica que o seu obxecto é “garantir a conservación e protección dos montes españois, promovendo a súa restauración, mellora, sostibilidade e aproveitamento racional”.

Entre os principios que inspiran esta lei figuran: a xestión sostible dos montes, o fomento das producións forestais e os seus sectores económicos asociados, a creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural.
Para levar a cabo estas actividades é preciso xestionar os montes, e para que se realice esta xestión é necesario que sexan rendibles ou existan fondos especiais para isto.

Actualmente a falta de xestión dos montes é a causa das súas principais ameazas, como son os incendios e as pragas e enfermidades. Ademais, impide a xeración de emprego e riqueza no medio rural.

Non obstante, desde a perspectiva dos silvicultores, observamos nesta modificación da lei que, se ben mellora tecnicamente algúns aspectos como a recuperación do Consello Forestal, o apoio á certificación forestal, os modelos técnicos de xestión para axilizar e simplificar os procedementos actualmente vixentes, algunhas modificacións quédanse en mera declaración de intención pola súa indeterminación, como a consideración dos montes como infraestrutura verde, a loita contra a corta ilegal e a comercialización ilegal da madeira e a creación de sociedades forestais para promover a agrupación dos montes a efectos de xestión, deixando moitos aspectos sen especificar.

Sen embargo, séguese sen afrontar de cheo a raíz do problema dos montes ao non utilizar mellor ferramentas e medidas que verdadeiramente poden favorecer a xestión, como unha fiscalidade adaptada á actividade forestal.

Os incentivos fiscais poden ser unhas das medidas máis eficaces para fomentar a xestión forestal sostible. Máxime cando escasean recursos públicos para outro tipo de incentivos como subvencións ou fondos para o patrimonio natural.

Ademais, a reinstauración e dotación do Fondo para o Patrimonio Natural, o apoio explícito ao asociacionismo forestal e un fomento claro do uso enerxético da biomasa forestal con obxectivos concretos e prazos, axudarían a paliar a falta de xestión.

Outras consideracións son a defensa da planificación forestal respecto á urbanística, a discriminación de axudas por existencia de arborado en terreos con actividade gandeira, a reserva nos aproveitamentos non madeirables para que se poidan valorizar e mellorar os recursos non madeirables e a incorporación do estatuto da Propiedade Forestal, que non obtiveron resposta nesta modificación de Lei.

No que respecta aos montes de socios, se ben se dou un enorme paso de cara ao seu recoñecemento, deixouse pasar a ocasión de conseguir una regulación máis concreta que facilite a súa xestión.

Se con este proxecto de Lei se pretende mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a prevención dos incendios forestais, a loita contra o cambio climático e o aproveitamento económico dos montes, non se pode esquecer o papel fundamental dos silvicultores, indispensables protagonistas da xestión, e asegurar todas as medidas necesarias para fomentar ao máximo o seu labor.

 
 
Viaxe a Estremadura
Datas: 9 de abril de 2015 ao 12 de abril de 2015
Viaxe a Asturias
Datas: 6 de xuño de 2015 ao 7 de xuño de 2015
Viaxe a Montederramo (Ourense)
Datas: 26 de setembro de 2015 ao 26 de setembro de 2015
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es