Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XVIII 58  1 Trimestre 2015

EN PORTADA

 
Entrevista a José Carballo García Secretario xeral de FINSA
A legalización das parcelas forestais: un problema pendente de solución
Os representantes do sector forestal reúnense coa Conselleira do Medio Rural e do Mar
La regulación del recurso micológico

 

revista
 
 

Noticia forestal

A Consellería do Medio Rural publicou o 13 de abril no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 27 de marzo de 2015, da Secretaria Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se prorrogan os traballos de seguimento e control na zona demarcada e na zona tampón dos 20 quilómetros do territorio declarado en corentena polo Bursaphelenchus xylophilus, segundo a Resolución do 17 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.

Con esta resolución quedan prorrogadas durante un ano máis as medidas de erradicación e control do nematodo do piñeiro para evitar a súa propagación que se estableceran no seu día por medio da Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus.

Segundo a resolución publicada agora parece que o informe da última auditoría efectuada en Galicia en maio de 2014 pola Food and Veterinary Office (FVO), que é o organismo europeo competente para realizar as auditorías e inspeccións a fin de garantir o cumprimento da lexislación europea en sanidade vexetal, pon de manifesto a existencia de zonas con exemplares sintomáticos nos territorios afectados, polo que procede prorrogar a vixencia das medidas establecidas para a erradicación e control do nematodo.

A Asociación Forestal de Galicia dirixiu ao secretario xeral de Montes e Medio Rural unha consulta para coñecer as razóns que motivaron a decisión de prorrogar a nomeada Orde do 22 de marzo de 2012. O pasado día 10 tamén remitiu unha carta á conselleira do Medio Rural para urxirlle que se informara ás persoas afectadas sobre a o proceso de erradicación desta praga, así como que trasladase información precisa sobre este asunto aos servizos provinciais e comarcais competentes.

 
 
Viaxe a Montederramo (Ourense)
Datas: 26 de setembro de 2015 ao 26 de setembro de 2015
Viaxe a León
Datas: 14 de novembro de 2015 ao 15 de novembro de 2015
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es