Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 13 de novembro de 2014
16 de novembro de 2014
Evento: Feria de la Castañicultura, Biocastanea
Organizan: Mesa del Castaño del Bierzo
Lugar: Carracedelo, León
Máis información: info@castanea.es e 987 29 61 43
  www.castanea.es
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Informe incendios AFG


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es