Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 1 de setembro de 2014
3 de setembro de 2014
Evento: Curso de verán: Aproveitamento sostible de cogomelos (setas)comestibles en Galicia
Organizan: Universidade de Santiago de Compostela
Lugar: Lugo, Instituto Universitario de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)Campus de Lugo e Estación Científica do Courel
Máis información: antonio.rigueiro@usc.es Juanluis.fernandez@usc.es
  www.usc.es/cultura/uveran14cursos.htm
Datas: 4 de setembro de 2014
5 de setembro de 2014
Evento: Curso de verán: As fontes documentais para o estudo do monte en Galicia
Organizan: Universidade de Santiago de Compostela, Museo Provincial e Arquivo Histórico Provincial de Lugo
Lugar: Lugo, Factultade de Humanidades, Museo Provincial e Arquivo Histórico Provincial de Lugo
Máis información: gonzalofrancisco.fernandez@usc.es
  www.usc.es/cultura/uveran14cursos.htm
Datas: 11 de setembro de 2014
13 de setembro de 2014
Evento: V Encuentro europeo de la castaña
Organizan: Mesa del Castaño del Bierzo e Asamblea de la Regiones Europeas Hortofrutícolas
Lugar: Centro Cultural Rio Selmo, Ponferrada, León
Máis información: www.chestnut-meetings.org/espantildeol.html
  www.chestnut-meetings.org/
Datas: 25 de setembro de 2014
26 de setembro de 2014
Evento: Seminario taller sobre certificación forestal, cadea de custodia e trazabilidade de plantacións forestais
Organizan: Proxecto RedFor, Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)
Lugar: Abadín. Biblioteca Municipal.
Máis información: asforgal@iies.es e 981 564 011
 
Datas: 4 de outubro de 2014
4 de outubro de 2014
Evento: Viaxe técnica a Pontevedra e Ponte Caldelas
Organizan: Asociación Forestal de Galicia
Lugar:
Máis información: asforgal@iies.es e 981 564 011
 
Datas: 13 de novembro de 2014
16 de novembro de 2014
Evento: Feria de la Castañicultura, Biocastanea
Organizan: Mesa del Castaño del Bierzo
Lugar: Carracedelo, León
Máis información: info@castanea.es e 987 29 61 43
  www.castanea.es
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Informe incendios AFG
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es