Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 9 de abril de 2015
12 de abril de 2015
Evento: Viaxe a Estremadura
Organizan: Asociación Forestal de Galicia
Lugar:
Máis información: 981 564 011, 618 752 221 e asforgal@iies.es
 
Datas: 6 de xuño de 2015
7 de xuño de 2015
Evento: Viaxe a Asturias
Organizan: Asociación Forestal de Galicia
Lugar:
Máis información: 981 564 011, 618 752 221 e asforgal@iies.es
 
Datas: 26 de setembro de 2015
26 de setembro de 2015
Evento: Viaxe a Montederramo (Ourense)
Organizan: Asociación Forestal de Galicia
Lugar:
Máis información: 981 564 011, 618 752 221 e asforgal@iies.es
 
Datas: 14 de novembro de 2015
15 de novembro de 2015
Evento: Viaxe a León
Organizan: Asociación Forestal de Galicia
Lugar:
Máis información: 981 564 011, 618 752 221 e asforgal@iies.es
 
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es