Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 14 de abril de 2016
16 de abril de 2016
Evento: Feira da Enerxía de Galicia
Organizan: Feira Internacional de Galicia Abanca
Lugar: Silleda, recinto feiral
Máis información: info@feiraenerxiagalicia.com
  http://www.feiragalicia.com/
Datas: 30 de xuño de 2016
2 de xullo de 2016
Evento: Galiforest Abanca
Organizan: Feira Internacional de Galicia
Lugar: Boqueixón, Sergude
Máis información: info@feiragalicia.com
  http://www.galiforest.com/
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es