Asociación Forestal de Galicia          

 

Axenda da Asociación Forestal de Galicia

Datas: 29 de abril de 2016
29 de abril de 2016
Evento: Reunión do Consello Forestal
Lugar: Santiago de Compostela, sala de xuntas do Consello Económico e Social
Máis información:
Co seguinte texto:

Ou con datas (dd/mm/aaaa) comprendidas entre:

e
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es