Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
O antigo coro da Catedral de Santiago restaurouse con madeira de castiñeiro
Os montes na nova Directiva europera sobre Comercio de emisións de gases de efecto invernadoiro
Estratexia Forestal da Unión Europea
Plantacións de eucaliptos para serra
A Comisión Europea aproba o proxecto ENERSILVA
Presentación das Guías de tratamentos silvícolas para a produción de madeira
Xornadas sobre xestión forestal sustentábel na Estrada
Política forestal galega
A investigación forestal en Galicia ao servizo do sector
Estruturación da Consellería do Medio Rural
As principais organizacións do sector forestal galego asinaron un Acordo Forestal coa Consellería do Medio Rural
Risco de incendios e xestión do territorio
Propostas para o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013
El incendio forestal en Galicia. Reflexiones y sugerencias
Resultados da enquisa da AFG sobre os incendios forestais de 2006 ás comunidades de montes
Incendios forestales en el Parlamento Europeo
A nova lei galega para a prevención dos incendios forestais que afecta os propietarios de montes e de terras de labor
Integración dos montes na trama urbana
Proxecto Monte Cabalar, A Estrada
A investigación forestal en Galicia (I)
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:Informe incendios AFG


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es