Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVII 57  2º Trimestre 2014

EN PORTADA

 
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

 

revista
 
 

Noticia forestal

A Deputación Provincial da Coruña ten aberta dúas convocatorias de axudas ás que poden optar as comunidades de montes veciñais en man común da provincia da Coruña.

Con estas liñas de axudas fináncianse accións de apoio ás entidades agrarias e labregas en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:

  • A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais.
  • Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios.
  • O asesoramento e formación técnica para a realización de proxectos de investigación e innovación tecnolóxica.
  • O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético.
Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2015
Con esta liña subvenciónanse: a contratación de persoal técnico, comerciais, etc., o aluguer de instalacións, maquinaria, etc., os labores de implantación e acondicionamento de cultivos, o asesoramento técnico para a execución e a supervisión do proxecto, a formación técnica co fin de conseguir o fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2015
Dentro desta convocatoria, son financiables: as infraestruturas materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, entitorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), os investimentos (construcións, equipamentos, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), a adquisición de equipos e sistemas informáticos e os investimentos que supoñan aforro enerxético, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 20 de novembro de 2014 ás 14.00 horas.

 
 
Agenda AFG
 


Informe incendios AFG


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es