Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XVIII 58  1 Trimestre 2015

EN PORTADA

 
Entrevista a José Carballo García Secretario xeral de FINSA
A legalización das parcelas forestais: un problema pendente de solución
Os representantes do sector forestal reúnense coa Conselleira do Medio Rural e do Mar
La regulación del recurso micológico

 

revista
 
 

Noticia forestal

Nos últimos anos sucedéronse múltiples consultas das persoas asociadas á Asociación Forestal de Galicia, derivadas da imposición de multas e sancións por plantacións forestais en terreos nos que non está permitido a plantación de árbores para a produción de madeira.

Con tal motivo, a Asociación Forestal de Galicia elaborou un breve documento no que se expoñen brevemente as principais normas que impiden ou condicionan as plantacións forestais.

O nomeado relatorio recolle os casos máis xerais que afectan a un gran número de propietarios, inda que existen casos puntuais de parcelas que poden estar sometidas a outras restricións.

A clasificación das parcelas no planeamento urbanístico dos concellos, a Rede Natura 2000, os acordos de concentración parcelaria, ou a presenza de hábitats prioritarios nunha parcela, son algunhas das casuísticas que lle poden afectar ás novas plantacións.

Asemade, as varias disposicións recollidas na Lei 7/2012 de montes de Galicia condiciona a plantación en terras agrarias e as novas plantacións de eucalipto.

A Lei de costas e a Lei de patrimonio, son algunhas doutras normativas que en determinados casos lle poden afectar a unha repoboación.

En calquera caso, inda cumprindo todos os requisitos para levar a cabo unha plantación forestal, é preciso lembrar que se debe cumprir tamén coas distancias mínimas que establece a lei de montes de Galicia e coas ordenanzas municipais, de existiren.

E lembre que, antes de proceder á realización dunha plantación forestal cómpre verificar que o terreo obxecto da repoboación é susceptible de ser repoboado, é dicir que non hai ningún impedimento para este tipo de uso segundo a lexislación vixente. En caso de dúbida, a Asociación Forestal de Galicia ten un equipo de 15 persoas a disposición dos propietarios forestais asociados que asesoran sobre este e outros asuntos relacionados coa silvicultura e a xestión de montes.

 
 
Curso sobre política forestal: perspectivas xurídicas
Datas: 21 de outubro de 2015 ao 23 de outubro de 2015
Feira da Enerxía de Galicia
Datas: 5 de novembro de 2015 ao 7 de novembro de 2015
Viaxe a León
Datas: 14 de novembro de 2015 ao 15 de novembro de 2015
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es