Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  59  1º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
Restricións ás plantacións forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado

 

revista
 
 

Noticia forestal

Desde que no ano 2010 se detectara un foco de nematodo do piñeiro en Salvaterra de Miño e cando se agardaba o levantamento da corentena imposta a raíz daquel achádego, a Consellería do Medio Rural detectou recentemente outro foco de nematodo do piñeiro no mesmo concello de Salvaterra e a 3 km do foco orixinario (coordenadas N 42º 07´ 24,6” e W 8º 28´ 33,7”).

Con tal motivo a Consellería vai proceder a levar a cabo as actuación precisas para a erradicación deste patóxeno e continuar con prospeccións sistemáticas co fin de determinar o alcance da praga. Asemade adóptanse as seguintes zonas en torno ao punto positivo:

Zona de corta, que afectará unha área de 100 m de raio arredor do foco onde se realizarán labores de erradicación de todas as especies sensibles, afectadas ou non polo nematodo.

Na Resolución publicada no Diario Oficial de Galicia do 21 de xuño de 2016, refírense as parcelas afectadas polas medidas fitosanitarias. Os seus propietarios teñen un mes (ata o 21 de xullo) aos para comunicar ao Servizo Territorial de Explotacións Agrarias, mediante o envío da copia do permiso especial de corta, que van realizar persoalmente as medidas previstas nesta resolución. A execución destas medidas deberá realizarse no prazo de 15 días desde a presentación do permiso especial de corta. No caso de que estas medidas non se adoptasen no dito prazo, a Administración poderá proceder á súa execución de forma subsidiaria.

Zona demarcada na que se manterá a zona establecida de raio de 20 km en torno as coordenadas do punto positivo detectado no ano 2010. Nesta área realizarase un labor de eliminación de todas as árbores secas e sintomáticas xa que poden servir de medio de dispersión da praga a través do seu insecto vector Monochamus spp.

Os concellos total ou parcialmente incluídos na zona demarcada de 20 km afectados polas medidas de contención son os seguintes: Mos, Ponteareas, As Neves, Salvaterra de Miño, Arbo, A Cañiza, Mondariz- Balneario, Mondariz, Salceda de Caselas, O Porriño, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Redondela, Tui, Melón e Vigo.

 
 
Galiforest Abanca
Datas: 30 de xuño de 2016 ao 2 de xullo de 2016
Agenda AFG
 


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es